Byalaget

Vädret i Vibberbo

2003 märkte hembygdsforskargruppen vid Vibberbobyalag ut ett antal platser kring Vibberbo. Vägbeskrivningarna utgår från grindstugan.

1. DALKULLBOTTEN
Åk mot Smedjebacken, sväng 1:a vägen till höger förbi ladugården, håll vänster Mörttjärnsvägen, efter 5 km sväng vänster åk 400 m till en vändplan. Därifrån skyltat/snitslat. Följ stigen, gå mot pass 40-43, ca. 200 m att gå.

Här har det varit kolbotten som det finns tydliga spår av. Finns också kvar delar av en Näfveqvarn vedspis. Enligt sägnen ska ett antal dalkullor som befunnit sig på vandring övernattat här och frusit ihjäl.


2. MONUMENTPASSET

Samma vägbeskrivning som ovan, alltså skyltat från samma vändplan. Följs stigen ca. 100 m, ta höger och gå ytterligare ca. 150 m (snitslat)

Detta var "Skommar-Kalles" Karl Söderströms älgpass. Han har här ristat in datumen 18/10 1947 och 21/10 1950 i två stenar, på undersidan står KS. Han har sedan satt fast stenarna i en häll med armeringsjärn. Kalle var en duktig älgskytt, han sköt aldrig en ko bara tjurar, han sa alltid; "kommer det en ko så kommer det snart en tjur efter".


3. LYFTSTENEN

Åk mot Smedjebacken, sväng 1:a vägen till höger förbi ladugården, håll vänster Mörttjärnsvägen, efter 4,7 km finns en skylt på höger sida. Följ snitslingen ca. 125 m.

Här påstås det att byns karlar och pojkar förr i tiden mätte sina krafter med varandra. Om de lyckades lyfta stenen förtäljer inte historien. Prova gärna dina krafter - men akta ryggen.


4. DÖBOTTEN

Åk mot Smedjebacken, sväng 1:a vägen till höger förbi ladugården, håll vänster Mörttjärnsvägen. Efter knappt 2 km ta till höger (2:a vägen till höger), åk ca. 400 m till en vändplan. Därifrån skyltat/snitslat, följ traktorvägen ca. 1 km. På slutet uppförslut ca. 30 m. Nedanför backkrönet gå vänster, där ligger Döbotten. Bitvis är det kärrmark, kan vara blött efter "vägen".

Här finns spår av kollbotten. Denna kolbotten samt Tjyvbotten ska ha varit de största på Vibberboskogen. Namnet Döbotten har den fått av att här ska man ha funnit ett antal män ihjälosade i kolarkojan, och många barn ska ha blivit faderlösa.


5. BJÖRNIDET

Åk mot Smedjebacken, sväng 1:a vägen till höger förbi ladugården, håll vänster Mörttjärnsvägen, efter ca. 2,1 km skylt på höger sida vägen. Följ stigen ca. 900 m. Vik av åt höger, följ snitsling ca. 50 m så är du framme vid idet.

Vad vi vet har björn haft sitt vinterläger här i många år. Färsk björnspillning sågs här hösten 2003. På några träd efter stigen finns det klösmärken efter björn. I närheten av detta björnide finns rester av en kolarkoja.


6. FlLINTBROTTET

Åk mot Smedjebacken, sväng 1:a vägen till höger förbi ladugården, håll vänster Mörttjärnsvägen, efter 2 km skylt på höger sida vägen. Följ snitsling, ca. 50 m att gå.

Här bröts det kvarts för tillverkningen av tegel vid Kvarsnäs Tegelbruk. Finns också gammal järnvägsräls här, som väl använts för att få fram kvartsen till väg.


7. NÖTBUSKFALLET

Åk mot Smedjebacken, alldeles för 70-skylten håll höger på Bredbergsvägen, åk förbi postlådorna uppför backen, håll sedan höger där vägen övergår i skogsväg, åk skogsvägen till den tar slut/vändplan ca. 2 km. Skyltat, följ stigen och snitsling ca 500 m. Mycket fin utsikt över Issen och Barken vid slitet av promenaden.

Här finns ett stor bestånd av Hasselnötsträd. Hur länge de funnits här och hur de kommit hit vet vi ej. Men vi tror att säkert funnits här i 100 år, och att de kanske förts hit av fåglar från Terssmedens hasselnötsodlingar i Larsbo.


8. SPRUSHUSET

Ligger mittemot Grindstugan, på andra sidan stora vägen, på Grindbacken - byns allmänning.

 Hur gammalt huset är vet vi ej. detta var byns brandstation där man förvarade brandutrustningen varav en del finns kvar idag. Sommaren 2004 restaurerades huset med medel från EU och Länsstyrelsen.


9. SAXE HYTTA

Åk mot Söderbärke, direkt före bron i Saxehammar sväng höger, håll sedan vänster. Där ligger rester av hyttan på vänster sida.

Saxe hytta ansågs var urminnes, man vet säkert att den fanns 1562. När Vibberbo hytta, som låg i trakten av Kvarnsnäs och var i drift från slutet på 1500-talet nedlades i början av 1700-talet övergick Bergmännen i Vibberbo till Saxe hytta.

Saxe hytta var i drift till omkring 1875-1880. I april 1882 beslöt en extra hyttstämma med Vibberbo och Saxe hyttlags intressenter att hyttan skulle raseras och auktion hållas den 1 juli samma år.

 

På årsmötet den 30 juni valdes följande styrelse och övriga poster för 2012:


Ordförande             Doris Lantz
Sekreterare            Vakant
Kassör                    Sven-Erik Wahl
Ledamot                 Ann-Margret Jungfors
Suppleant               Per-Erik Eriksson
Revisor                   Maria Landegren
Revisorssuppleant     Lars Andersson
Valberedning           Anneli Eriksson och Matti Johansson

 

På gång

No events